Online logopedski tretman (preko skype)

Mnogi logopedi su dokazali efikasnost online logopedskog tretmana.

  • Prednosti online logopedskog tretmana su:
  • dete nema strah od nove i nepoznate sredine.
  • slobodno vreme se koristi u konstruktivne svrhe.
  • ušteda vremena(nepotrebno izgubljeno vreme samog dolaska u logopedski centar)

NOVO!!!

Na Skajpu se organizuju tretmani :

Priprema dece za polazak u školu (vežbe za čitanje, pisanje, bolju koncentraciju, pažnju, pamćenje, vežbe za bogaćenje rečnika i pravilno jezičko izražavanje).

Vežbe za korekciju glasova, učimo dete kako pravilno da izgovara glasove srpskog jezika.

Savetodavni rad sa roditeljima, gde roditelj i terapeut sarađuju u primeni posebnog programa kod dece koja još nisu progovorila.

Rad sa decom koja žive u inostranstvu gde se govore dva ili više jezika.

Rad sa decom sa razvojnom disfazijom.

 

Kako izgleda jedan logopedski tretman preko skajpa

Potrebno je da roditelj uvek bude prisutan u toku tretmana.

Prvi tretman je upoznavanje terapeuta sa detetom i roditeljem.

Vrši se procena, nivo razvijenosti govora i jezika deteta.

Nakon testiranja, kroz dva do tri dana, logoped šalje e-mailom izveštaj koji sadrži informacije o govorno jezičkom razvoju deteta.

Ukoliko je potrebno predlaže se tretman.

Koliko će tretmana biti potrebno zavisi od samog deteta.

Tretman online traje 30 min. Ukoliko je u pitanju dete mlađeg uzrasta. Ukoliko je dete školskog uzrasta tretman traje i duže.

Na kraju svakog tretmana logoped daje detetu vežbe koje treba uraditi do sledećeg viđenja.

Šta logoped radi sa detetom:

Stimuliše razvoj govora i jezika (radi sa decom koja kasne u razvoju govora i jezika, koja imaju razvojnu disfaziju, koja žive u dvojezičnoj sredini, online školica srpskog jezika)

Radi sa disleksičnom decom

Radi sa decom koja mucaju

Podstiče pažnju, sitnu motoriku, mišljenje, obogaćuje rečnik deteta.

Sve se to radi kroz unapred osmišljeni tretman koji je isplaniran za svako dete individualno, u zavisnosti koje teškoće ima dete.

Koriste se zanimljivi i različiti materijali.