Biografija

Katarina Nikolić je rođena u Beogradu.

Logopedski tretman preko Skype. Logoped Katarina NikolićNakon završenog Fakulteta za Specijalnu Edukaciju i Rehabilitaciju-Logopedski smer, započela je pripravnički staž u Domu Zdravlja ,,Vračar“, tu je provela godinu dana, gde je učestvovala u testiranju, dijagnostici i proceni govorno jezičkih poremećaja kod dece. Zajedno sa mentorom sprovodila je logopedski tretman. Posle završenog pripravničkog staža, počela je da radi kao saradnik u nekoliko privatnih vrtića, između ostalog i u privatnoj predškolskoj akreditovanoj ustanovi, odobrenoj od ministravstva prosvete.

Dok je radila i živela u Beogradu gostovala je u televizijskim emisijama gde je pričala koje teškoće imaju deca u razvoju jezika i govora.

Uspešno je primenjivala svoje znanje i veštine u svom logopedskom centru, gde je bila vlasnik. Zbog prvatnih razloga zatvara logopedski centar i seli se u inostranstvo.

Trenutno radi sa decom koja su srpskog porekla i zbog dvojezične sredine imaju problem u usvajanju srpskog jezika.

Tretmane organizuje ili preko skype ili u ordinaciji, gde radi kao konsultant u jednoj lekarskoj ordinaciji.

 

Katarina Nikolić, master logoped sa vešegodišnjim iskustvom u radu sa decom sa govorno jezičkim poremećajima, jedna je od prvih koja je počela da primjenjuje online logopedsku terapiju na našim prostorima.