Cenovnik

U cenu su uključeni materijali i saveti, kako i šta treba raditi kod kuće - vežbe

Korekcija glasova 40 min 23 evra

Tretman dece sa razvojnom disfazijom i obuka roditelja kako da radi sa detetom 25 evra

Priprema dece za polazak u školu 40 min 23 evra

Savetodavni rad sa roditeljima i primena posebnog programa za svako dete individualno 25 eura

Rad sa decom koja usvajaju dva jezika paralelno 40 min 23 evra

Tretman dece koja mucaju 40 min 25 evra