Disleksija, Disgrafija i Diskalkulija

Disleksija

Logopedski tretman Disleksije preko SkajpaDisleksija je poremećaj čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematskog učenja, motivacije i drugih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova. Disleksija predstavlja značajan raskorak između stvarnog (postojećeg) i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast. U najvećem broju je nasledna, uticaj genetike je procenjen na 60-70%.

Klinička slike disleksije sadrži obično karakteristike koje se ispoljavaju kod većine disleksične dece, međutim , postoje velike varijacije među disleksičnom decom, što znači da nijedno disleksično dete ne ispoljava sve te karakteristike, ali većina ispoljava neke od njih, a to su :

 • nemogućnost povezivanja grafema s fonemom (slovo - glas)
 • nemogućnost povezivanja glasova i slogova u reči
 • premeštanje ili umetanje glasova (vrata-trava, novi-vino)
 • zamene sličnih slova (b-d, b-p, m-n, n-u, a-e, s-z, š-ž, dobar-bodar, bebica-dedica, bili-pili, nema-mene)
 • zamene fonetski sličnih slova (d-t, g-k, b-p, z-s, drži-trži, brati-prati)
 • zamene slogova (on-no, ej-je, mi-im, do-od)
 • zamene reči (mračni-mačka, dobar-obad)
 • dodavanje glasova i slogova (brada-barada, brod-borod)
 • ponavljanje delova reči (nasmejanini, ramemena)
 • nemogućnost u praćenju slovnog ili brojčanog niza (slon-soln, 12-21)
 • nemogućnost u sledu smera čitanja (gore-dole, levo-desno)
 • vraćanje na već pročitani red
 • izostavljanje reči i celih redova
 • čitanje jedne reči na nekoliko pogrešnih načina
 • nerazumevanje pročitanog
 • dezorijentacija u vremenu i prostoru

Deo ovih simptoma može se javiti i kod određenog broja dece koja nemaju disleksiju, što često zbunjuje roditelje i nastavnike. Međutim, simptomi kod dece s disleksijom su brojniji, jače izraženi i dugo traju. Zato je važno razlikovati decu koja imaju prolazne smetnje u čitanju i pisanju, decu koja imaju trajne smetnje (disleksija) i decu koja imaju smetnje u okviru opšte smanjenih sposobnosti. Svakoj od navedenih grupa treba pristupiti na prilagođen način.

Disgrafija

Disgrafija je poremećaj u učenju pisanja pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida ali i povoljnih edukativnih i socijalnih uslova.Na disgrafiju možemo posumnjati kada je rukopis deteta nečitak, loše organizovan na papiru, reči se međusobno preklapaju ili je prostor između njih neujednačen, često se slova docrtavaju , izokreću na suprotnu stranu, pritisak olovke može biti ili preslab ili prejak...

Diskalkulija

Diskalkulija je poremećaj u usvajanju matematičkih relacija i operacija.