Kada se obratiti logopedu

Logopedski tretman preko SkajpaČesto roditelji ne primećuju kašnjenje u razvoju do druge godine detetovog života ili ih stručnjaci iz sličnih oblasti smiruju i savetuju čekanje do treće, pa čak i pete godine. Najoptimalnije je da se dete odvede kod logopeda pre nego što napuni dve godine.

Pokazatelj da li dete kasni u razvoju ili je u skladu sa razvojem, nije samo u tome da li dete govori ili ne.

Kada dete dođe na defektološko-logopedski pregled, ono što je važno za detetov razvoj jeste kontakt sa drugim ljudima, da li ima povratnu interakciju sa osobama koje pokušavaju da ga animiraju, način njegove igre, razumevanje zahteva, odnos sa drugom decom i sa roditeljima.

Odlazak kod logopeda ne treba odlagati u sledećim slučajevima:

Kada dete od dve godine prilikom stimulacije i igre vrišti i povlači se

Ne zadržava pogled, prilikom igre voli da se samo igra, bez uključivanja drugih ljudi

Ne traži stvari gestom (ako nema govor), već ih grabi

Kada se dete ne odaziva, nekad roditelji pomisle da ne čuje. Oni često kažu: ‘Kao da me čuje, ali me ne registruje’

Upada u konfliktne situacije i burno reaguje na zahteve. To se dešava zato što dete ne razume šta mu se traži. U drugoj situaciji, njemu poznatoj, izvršiće taj zahtev – ne zato što ga je razumelo, već je povezalo nalog sa datom situacijom (primer – nalog: ‘Donesi cipele i idemo napolje’ će izvršiti, ali zato na nalog: ‘Donesi cipele i stavi u ormar!’ ili: ‘Stavi cipele u ormar!’, opet će doneti cipele da ide napolje ili ga neće izvršiti.

Kada je dete ‘trapavo’, motorno nespretno, ima nekoordinisane pokrete. Kasnije je počelo da drži glavicu, sedi, ili je kasnije prohodalo.

Kada je rođeno kao ‘riziko’ beba. To podrazumeva novorođenčad sa slabom apgar ocenom, koja su rođena modra, koja su primala kiseonik, bila u inkubatoru, imala fiziološku žuticu, kada postoji sumnja na slušno oštećenje, hipotona ili hipertona deca (sa smanjenim ili povišenim tonusom mišića), deca sa cerebralnom paralizom, rascepima ili raznim sindromima.