Razvojna Disfazija

Logopedski tretman razvojne disfazije preko SkajpaRazvojna disfazija je razvojni poremećaj, odnosno nemogućnost i teškoća u razumevanju i izražavanju jezika,praćena nemogućnošću izgovora velikog broja glasova, nepravilnoj upotrebi gramatičkih oblika(agramatizam), nesposobnost verbalnog izražavanja i teškoće u pamćenju reči.

Problem nije u glasovima već u nemogućnosti izgradnje jezičkog sistema:teškoće u fonološkom, morfološkom, sintaksičkom i leksičko-pragmatičnom nivou. Posle treće godine deca sa razvojnom disfazijom imaju velikih artikulacionih teškoća jer nepravilno izgovaraju glasove, zamenjuju slogove, izgovaraju samo početne ili poslednje slogove. Govor je nerazumljiv za okolinu.Teško usvajaju apstraktne pojmove, ne razlikuju rod, teško usvajaju množinu, ne koriste vremena.

Ako njihovo okruženje govori ubrzano ,disfazična deca nisu u stanju da prate i usvajaju govor oko sebe. Zato se takvoj deci treba obraćati sporijim tempom.

Gramatičke i morfološke teškoće: pretežno koriste imenice, zatim glagole (u trećem licu jednine), ne razumeju rod, ne koriste buduće vreme.

Teškoće u strukturi rečenice: rečenica je elementarna, oblik nepravilan kao i redosled reči.

Usporen leksički i semantički razvoj:rečnik je oskudan, značenje reči se sporije razvija.

Razvojni jezički poremećaji su svrstani su: poremećaje ekspresivnog govora i poremećaje receptivnog govora.

Kod razvojne disfazije ekspresivnog tipa ekspresivni govor deteta je ispod očekivanog za uzrast, ali razumevanje je u granicama normale .Kod ove dece mogu, a i ne moraju da postoje poremećaji artikulacije.

Razvojna receptivna disfazija je specifični razvojni poremećaj u kome je razumevanje govora deteta ispod očekivanog za uzrast. Poremećaj se uočava kada se dete ne odaziva na ime do godine dana, ne može da imenuje neke prostije predmete, ili ako do dve godine starosti ne izvršava neke proste naloge, prisutna je i hiperaktivnost, izolacija od vršnjaka, osetljivost i preterana stidljivost.

Ono što je najvažnije jeste da se problem uoči na vreme i da se sprovodi logopedski tretman, koji će detetu omogućiti da se uklopi u sredinu sa svojim vršnjacima i sa odraslima i postane sposoban za svakodnevnu spontanu komunikaciju.